Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbory a ostatní zaměstnanci obce

Finanční výbor

předseda - Jaroslav Lejček

členové - Josef Balík

Miroslav Havelka

Tento výbor je obec povinna zřídit dle § 117 zák.č.128/2000 Sb., o obcích. Dle § 119, odst. 2 tohoto zákona výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kontrolní výbor

předseda - Josef Balík

členové - Jaroslav Holík

Antonín Němec

Tento výbor je obec povinna zřídit dle § 117 zák.č.128/2000 Sb., o obcích. Dle §119, odst. 3 tohoto zákona výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

 

Kulturní komise

Martina Marešová

Petra Jedličková

 

Tato komise má za úkol pořádání veškerých kulturních akcí pořádaných obcí Libež (dětské dny, maškarní karnevaly, výlety, zájezdy ... ).

Také evidují a gratulují jménem obce oslavencům životních jubileí a vítají nové občany obce.

 

Stavební referent - Jaroslav Holík

Tento referent má za úkol zakládání stavební agendy do jednotlivých složek a zastupovat obec Libež při jednání se stavebníky.

 

Hospodářka a účetní - Petra Jedličková

 

Správce obecních lesů - Miroslav Havelka

František Březina

Lesnický dozor - Ing. Josef Volenec

 

  Správce obecního webu a systému Czech POINT - Mgr. David Kněžík

 

  Pověřenec GDPR (ochrana osobních údajů) - Mgr. Zdeněk Pekárek