Jdi na obsah Jdi na menu
 


Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

 

Kontaktní místa Czech POINT nabízí pro občany tyto služby :

 • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • výpis z Veřejných rejstříků
 • výpis z Živnostenského rejstříku

 

K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Pracoviště vydávající ověřené výstupy :  Obec Libež, Libež 53, 257 26 Divišov

 

Správce systému Czech POINT :  Mgr. David Kněžík, tel.: 724 146 545, d.knezik@seznam.cz

 

Ceny výpisů :                                první strana                       další i započatá strana

 • katastr nemovitostí                  100,-                                         50,-
 • insolvenční rejstřík                   100,-                                         50,-
 • obchodní rejstřík                      100,-                                         50,-
 • živnostenský rejstřík                100,-                                         50,-
 • rejstřík trestů                           100,-                                          -
 • bodové hodnocení řidiče          100,-                                          -